GABAY PARA SA MGA DAYUHANG MANGGAGAWA SA PAG-IWAS SA COVID-19 SA PANAHON NG CHUSEOK, AT SA PAGPAPABAKUNA

By: Embassy of the Republic of the Philippines, SEOUL

Nais ipaalam ng Pasuguan ng Pilipinas sa ating Filipino community dito sa Korea ang mga kalakip na paalala mula sa Ministry of Employment and Labor (MOEL) ng Korea tungkol sa mga sumusunod:

1. Mga Alituntunin sa Pag-iwas sa COVID-19 sa Panahon ng Chuseok (o Korean Thanksgiving Holiday)

2. Gabay sa Pagbabakuna Para sa mga Dayuhan sa Korea

Hinihikayat ang lahat na basahing mabuti, at tumalima sa mga alituntuning ito bilang pag-galang at pakiki-isa sa patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan ng Korea upang maka-iwas at maging ligtas ang bawat isa sa COVID-19.

Inaasahan namin ang patuloy na kooperasyon at suporta ng ating mga kababayan hinggil sa bagay na ito, at nawa'y manatiling ligtas ang lahat.

-END-

Bisitahin ang mga sumusunod na link para sa detalye:
https://seoulpe.dfa.gov.ph/images/2021/chuseok_2021/Mga_Alituntunin_sa_Pag-iwas_mg_COVID19_sa_panahon_ng_Chuseok.pdf

https://seoulpe.dfa.gov.ph/images/2021/chuseok_2021/Gabay_sa_Pagbabakuna_para_sa_mga_Dayuhan_sa_Korea.pdf