PAALALA SA "MONEY COURIER/TRANSFER" SCAM

By: Embassy of the Republic of the Philippines, SEOUL

Pinapaalalahanan ng ating Embahada sa Seoul ang publiko na umiwas kumuha ng mga "part-time" jobs na nangangailangang maglipat ng pera mula sa mga hindi kilalang indibidwal na magdedeposito sa inyong account papunta sa isa pang hindi kilalang account.

Pinapaalalahanan din ang publiko na huwag basta-bastang magbigay ng pribadong impormasyon katulad ng Alien Registration Card o Alien Residence Card (ARC) at passbook o bank account sa mga hindi kilalang indibidwal dahil maaari itong gamitin sa mga ilegal na bagay na ikapapahamak ng may-ari ng ID o dokumento.

Kung kayo ay nagkaroon ng ganitong klaseng transaksyon, mangyari po lamang na makipag-ugnayan o sumangguni agad sa pinakamalapit na himpilan ng pulis o i-dial ang hotline number 112 para i-report ang nasabing transaksyon. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa ating Embahada sa atn@philembassy-seoul.com o sa mobile phone number 010-9263-8119.

Salamat po.