OVERSEAS VOTING 13 APRIL -13 MAY 2019

By: Embassy of the Republic of the Philippines, Seoul

PATIBAYIN AND ATING DEMOKRASYA.

ATING KARAPATAN AT KATUNGKULAN.

BUMOTO TAYONG LAHAT!