ILLEGAL IMMIGRANTS MAY REPORT CRIMES WITHOUT FEAR OF ARREST
vagifem erfaringer vagifem 25 mg vagifem 10

By: Embassy of the Republic of the Philippines, Seoul

SEOUL, 27 March 2017 ? The Philippine Embassy in Seoul wishes to inform the Filipino community that the Korean National Police Agency (KNPA) has given reassurances that the police will provide assistance to foreigners who are victims of crime regardless of immigration status in Korea.

The Seoul Metropolitan Police Agency (SMPA) has been running a program focusing on the issues of undocumented immigrants in Seoul who may have been victims of crimes but are hesitant to file a report to the police due to their illegal status.

With this program, Korean citizens and officials are prohibited from reporting against illegal aliens. Since its implementation in 2016, over 460 undocumented immigrants have received police assistance.

To report an incident, any Filipino regardless of status who wishes to report a crime may simply call SMPA's hotline number 112, website: https://www.smpa.go.kr or the KNPA at hotline number 182, website: http://www.police.go.kr/eng/main.do. Or visit the nearest police station to personally report an incident.

(Filipino language version)

MGA "UNDOCUMENTED", HUWAG MAG-ATUBILING MAGSUMBONG SA PULIS

Nais po naming ipabatid sa ating mga kababayang Filipino na muling pinagbibigay alam ng Korean National Police Agency (KNPA) na ang sinumang foreigner na maging biktima ng isang krimen ay karampat na bibigyan ng tulong ng kapulisan kahit ano pa man ang kanilang immigration status dito sa Korea.

Ang Seoul Metropolitan Police Agency (SMPA) ay may programang nakatuon sa mga kaso ng mga illegal na dayuhan sa Seoul na naging biktima ng krimen, ngunit sa pangambang mahuli ng dahil sa kanilang illegal na status ay nag-aalangang mag-report sa kapulisan.

Sa programang ito, ang mga Koreano, opisyal man o karaniwang mamamayan ay hindi pinapahintulutang mag-sumbong laban sa mga illegal aliens. Simula ng pagpapatupad ng programang ito noong 2016, higit na sa 460 undocumented immigrants ang natulungan ng kapulisan.

Kahit ano pa man ang immigration status dito sa Korea, ang sinumang nagnanais na mag-report ng isang kaso ay maaring personal na dumulog sa pinakamalapit na police station o tumawag sa SMPA hotline number 112, website: https://www.smpa.go.kr o sa KNPA hotline number 182, website: http://www.police.go.kr/eng/main.do.

? END ?