PAALALA PATUNGKOL SA INSURANCE SA SAHOD NG MGA MANGGAGAWA (WORKER'S COMPENSATION INSURANCE o WCI)

By: Embassy of the Republic of the Philippines, Seoul

Nais po naming ipabatid sa ating mga kababayang Filipino na ang pamahalaan ng Korea ay may programang Insurance sa Sahod ng mga Mangagawa o Worker;s Compensation Insurance (WCI) na naglalaan ng insurance upang masiguro ang kapakanan ng mga manggagawa mula sa aksidenteng humahantong sa pinsala, sakit o pagkamatay na kaugnay sa trabaho. Ang programang ito ay bukas sa lahat ng manggagawang dayuhan dito sa Korea.

Upang matangap ang pakinabang ng insurance, kalakip ng anunsyong ito ang mga alituntunin at gabay patungkol sa Worker's Compensation Insurance (WCI).