GUIDE TO COPE WITH THE SEXUAL VIOLENCE OF MIGRANT WOMEN/ GABAY PARA SA MGA MIGRANTENG KABABAIHAN SA PAGTUGON SA KARAHASANG SEKSWAL

By: Embassy of the Republic of the Philippines, Seoul

Guide to Cope with the Sexual Violence of Migrant Women/ Gabay Para sa mga Migranteng Kababaihan sa Pagtugon sa Karahasang Sekswal

http://seoulpe.dfa.gov.ph/images/2019/PDF/Guide-to-cope-with-the-sexual-violence-of-migrant-women.pdfhttp://seoulpe.dfa.gov.ph/images/2019/PDF/Gabay-para-sa-mga-Migranteng-Kababaihan-sa-Pagtugon-sa-Karahasang-Sekswal.pdf