TAKDANG PETSA PARA SA PAG-TRANSFER NG VOTER REGISTRATION RECORD EXTENDED HANGANG 30 SEPTEMBER 2018

By: Embassy of the Republic of the Philippines, Seoul

Malugod po naming ipinapaalam sa ating mga kababayan dito sa South Korea na ang takdang petsa para sa pagsusumite ng Application for Transfer of Voter Registration Records ay pinalawig hangang sa 30 September 2018. Lahat ng overseas voters na nagnanais na magpalipat ng kanilang voter registration mula sa isang Embahada patungo sa ibang Embahada o pagbago ng tirahan mula sa isang bansa patungo sa ibang bansa na parehong nasasakupan ng isang Embahada, ay maaring magsumite ng kanilang application sa ating Embahada dito sa South Korea hangang 30 September 2018.

Muli po naming pinapaalalahanan ang ating mga kababayan dito sa South Korea na ang Overseas Voter Registration ay matatapos sa 30 September 2018. Inaanyayahan naming ang lahat ng kwalipikadong Overseas Filipinos na mag parehistro at isagawa ang karapatang bumoto ng mga karapat-dapat na mga pinuno na magdadala sa ating bansa patungo sa kapayapaan at kaunlaran.

Patibayin ang ating demokrasya! Karapatan at tungkulin natin ang Magrehistro at Bumoto!

~ END ~