BASAHIN: BABALA UKOL SA PANGUNGUTANG SA SOUTH KOREA

By: Embassy of the Republic of the Philippines, SEOUL

Pinapaalalahanan ng Embahada ng Republika ng Pilipinas sa Seoul ang lahat ng Pilipino na ang pangungutang at hindi pagbabayad ng utang ay mga transaksyong may kaakibat na pananagutan sa ilalim ng batas ng Republika ng Korea.

Ayon sa Chapter XXXIX, Art. 347 ng Criminal Act ng South Korea, maaaring makasuhan ng "fraud" ang isang tao na nangutang ngunit walang intensiyong magbayad sa simula pa lamang. Maari ring masampahan ng kasong sibil ang isang taong hindi nagbayad alinsunod sa pinagkasunduan.

Hinihikayat ng Embahada ang lahat ng ating kababayan na maging responsable sa pangungutang at mag-ingat sa pagpapautang o pagpasok sa mga di-kilalang pamumuhunan o investment scheme. Ang sino mang naging biktima ng mga ganitong mapanlinlang na transaksyon ay hinihikayat na dumulog sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya at magsampa ng reklamo laban sa mga may pananagutan.

Maraming salamat po.