PANSAMANTALANG PAGLILIPAT NG ENTRANCE AT EXIT POINTS SA PHILIPPINE EMBASSY

By: Embassy of the Republic of the Philippines, SEOUL

Ipinaaalam ng Embahada ng Republika ng Pilipinas sa publiko na upang matiyak ang kaligtasan ng mga bisita at kliyente nito, habang patuloy ang konstruksyon sa gusali ng Embahada, ang pasukan at labasan ay pansamantalang ililipat sa likod na tarangkahan sa kahabaan ng Hoenamu-ro 42-gil (sa harap ng MWO-OWWA Seoul Building) simula 01 hanggang 28 ng Abril 2024.

Mangyaring sumangguni lamang po sa mapa sa ibaba para sa karagdagang impormasyon.

Nagpapasalamat ang Embahada sa pag-unawa ng publiko sa sitwasyon.

Maraming salamat po.