PAUNAWA SA PUBLIKO: "ONLINE BANK PAYMENT" Ilulunsad sa Embahada ng Pilipinas

By: Embassy of the Republic of the Philippines, SEOUL

Malugod na ipinababatid sa publiko ng Embahada ng Pilinas sa Seoul na mula ika-01 ng Mayo 2024 ay maari nang gumamit ng "ONLINE BANK PAYMENT" sa pagbabayad ng mga serbisyong konsular sa Embahada. Ito ay kaugnay ng layunin ng pamahalaan ng Pilipinas na pakinabangan ang pag-unlad ng teknolohiya at palawigin ang paraan ng pagbabayad nang hindi gumagapit ng pisikal na salapi.

Narito ang patakaran sa pag-gamit ng ONLINE BANK PAYMENT sa Embahada:

(1) Pagkatapos ng processing ng inaaplayang serbisyong konsular, maaaring pilliin ng aplikante sa kalakip na invoice ang Online Bank Payment.

(2) Ibibigay ng Collecting Officer o Cashier sa aplikante ang kumpletong detalye
ng bangko ng Embahada kung saan maaring maglipat ng pondo (online transfer) bilang pambayad sa naturang serbisyo sa tamang halaga.

(3) Patutunayan ng Collecting Officer na ang tamang kabayaran ay pumasok na sa bank account ng Embahada at magbibigay ng opisyal na resibo sa aplikante.

Sa darating na hinaharap, ipinapanukala rin ng Embahada ang pagtanggap ng bayad sa pamamagitan ng "credit" at "debit" card, upang palawakin pa ang pamamaran ng pagbabayad nang tiyak, ligtas at mabilis para sa mga aplikante.
---------------
PAALALA: Ang lahat ay pinapaalalahanan na maging maingat sa paggamit ng "Online Bank Payment" dahil sa umiiral na tagubilin na "No Refund" sapagkat lahat ng aplikasyong naproseso at binayaran na ay itinuturing na serbisyong ganap at kumpleto na.

Maari lamang pong bisitahin ang link na ito https://seoulpe.dfa.gov.ph/images/2024/NOTICE_Online_Payment_for_Consular_Services.pdf o kaya ay bisitahin and official Facebook at Instagram page ng Embahada @PHinKorea para sa kabuuang anunsyo.

Maraming Salamat po.